Säkerhet för våra kunder och medarbetare är viktigt.
 
Tanum Shoppingcenter håller öppet som vanligt.
Däremot kommer vi att ställa in alla events tillsvidare.
 
Vi följer de riktlinjer som ges av lokala och nationella myndigheter gällande förebyggande av smitta.
I tillägg har vi en intern central beredskapsgrupp och goda rutiner om det uppstår händelser.
 
Tanum Shoppingcenter håller sig uppdaterade på myndigheternas råd och rekommendationer.
Vi vill även informera alla våra kunder om hur viktigt det är med god handhygien.
 
Med vänlig hälsning Centerkontoret

Dela det här: