Vi har den senaste tiden haft mycket problem med våra elbilsladdare.
Många av problemen är kopplade till handhavandefel, fel utrustning, adaptrar etc. vilket skadar laddarna.
Samtliga tre laddare på östra sidan om huset, kommer kommande vecka, 33, att genomgå service samt uppdatering av hård och mjukvara.
Skyltar med telefonnummer till support kommer också att monteras på laddarna.
Vi vill beklaga de som upplevt problem med att ladda hos oss men är övertygade om att framtida laddningar kommer att ske utan problem.

Dela det här: